Företaget

Tertium är en rådgivare och samtalspartner som är delaktig i ett bolags ägarfrågor. Vårt mål är att finnas med som samarbetspartner och bollplank. Det kan innebära allt från att diskutera vägval i tillväxtstrategi, bolagsstyrning, rådgivning i förvärvssituationer, generationsskifte eller en eventuell försäljning av bolaget.

Företaget tar ett helhetsansvar och leder processen åt våra uppdragsgivare, vilka oftast representeras av entreprenörer till ägarledda svenska bolag. Ledord för oss är seriositet och diskretion - före, under och efter avslutad process.

Att äga och driva bolag ger påverkan på människor och familjers liv. Rätt ägarbild utifrån varje bolags situation har avgörande betydelse för hur verksamheter utvecklas. Vi som ligger bakom Tertium har själva startat, köpt, drivit och sålt företag. Erfarenheter från vår historia ger oss trygghet i framtida rådgivning.

Varje uppdrag är unikt och vi garanterar att företräda vår uppdragsgivare genom stort engagemang, strukturerad process, glädje och entusiasm. Ambitionen är att bidra med ett klimat där det är kul att arbeta tillsammans och att relationerna bibehålls långt efter uppdragens slut.

Rådgivning

Tertium ger oberoende rådgivning till ägare, styrelser eller företagsledningar när planen är att hitta en bra succession för bolaget. Det omfattar bl.a. analys, projektledning, strategi, förhandling och ansvar för Due Diligence. Våra ledord seriositet och diskretion genomsyrar alltid vårt arbete.

Det personliga mötet skall vara en central och viktig del i samarbetet med oss. Att vi är en liten och flexibel organisation med lång erfarenhet ser vi som en stor fördel. I en värld som förändras allt snabbare, gäller det att vara lyhörd, ha vilja och mod att förändra det som krävs.

Uppdrag

Medarbetarna i Tertium har ansvarat som rådgivare i flertalet lyckade överlåtelser. Våra uppdragsgivare är oftast, men inte uteslutande, familjeägda välskötta företag. De nya ägarna finns ofta representerade inom privatägda och börsnoterade bolag.

I flera fall agerar vi även bollplank till personer/företag där avsikten primärt inte skall leda till extern försäljning. Våra ledord seriositet och diskretion gäller såväl före, som under och efter vårt uppdrag. Med respekt för våra uppdragsgivare lämnas därför exempel på enskilda transaktioner endast vid förfrågan.

Medarbetare

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor.